Pojem "Corporate Identity"

Corporate Identity (firemní identita) v marketingu označuje souhrn prostředků vizuální komunikace, jako je jméno společnosti, logo (logotyp a logogram), firemní barvy a obecněji množinu zásad pro použití barevných palet, fontů, rozvržení stránek apod.

Tyto prostředky jsou v souladu s filosofií a cíli firmy. Firemní identita má zabezpečovat kontinuitu prezentace firmy navenek a zlepšovat rozpoznatelnost značky.

Firemní identita může dále zahrnovat různorodé prvky, jako je tón a styl firemní komunikace (vnitřní i vnější), kodex firemního chování nebo vizuální styl používaných předmětů (kancelářské potřeby, potisky firemních aut, firemní stejnokroje apod.).

Tento souhrn zásad v tištěné formě představuje dokument běžně označovaný jako CI manuál (rovněž manuál firemní komunikace, manuál firemní identity).

Podívejte se na naši službu Logo a Corporate Identity

Výskyt pojmu