Při grafickém návrhu vašeho katalogu produktů či služeb považuje TOVARNA.CZ za nejdůležitější celkovou přehlednost a rychlou orientaci v nabídce. Samozřejmostí je vysoká grafická úroveň.

Produkt vám nabízí:

 • vysoce funkční, přehlednýgraficky ucelený katalogelektronické a tištěné formě
 • ve specifických případech snadnou aktualizaci informací o zboží z vašich firemních systémů či propojení s e–shopem apod.

Produkt obsahuje:

 • elektronickou interaktivní verzi katalogu v PDF; využíváme pokročilé vlastnosti PDF
 • tiskové podklady pro výrobu katalogu dle požadavků výrobce
 • pokud je TOVARNA.CZ i výrobcem, pak i vytištěný katalog v požadovaném nákladu

Postup realizace produktu

1. Schůzka k formulaci požadavků

 • Vyslechneme si Vaše požadavky, nápady a  očekávání.
 • Dohodneme se na struktuře a rozsahu katalogu. Určíme cílovou skupinu.
 • Dále se domluvíme se na celkovém rozsahu prací, termínechplatebních podmínkách a  podepíšeme smlouvu o dílo.

Rámcová spolupráce

 • Po navázání vzájemné důvěry je možné využít našeho produktu Rámcová spolupráce.
 • Není pak třeba podepisovat na každou zakázku smlouvu a spolupráce se tím urychlí.

2. Návrh grafické koncepce

 • Na základě zadání navrhneme grafickou podobu katalogu včetně druhu papíru, typu vazby apod.

3. Realizace zakázky

 • Po schválení návrhu přejdeme k realizaci, tj. sazbě, přípravě obrázkůfotografování.
 • - Pro pohodlnou budoucí aktualizaci a také snadnou možnost generování elektronické verze katalogu jsme schopni vytvořit software, který bude schopen importovat data přímo do katalogu.

4. Předání výsledného produktu

 • Výsledným produktem mohou být buď grafické podklady pro výrobu katalogu, pokud si ji zajišťujete vlastními silami, nebo vytištěný katalog v požadovaném nákladu, pokud výrobu zajišťuje TOVARNA.CZ.
 • Samozřejmostí je elektronická webová verze katalogu v PDF. Umíme vytvořit provázané PDF, které Vám usnadní procházení v katalogu.

Jaký měl katalog úspěch?

 • Velmi nás zajímá, jak se katalog osvědčil v praxi; zajímají nás klady i zápory.
 • Chceme příště udělat ještě funkčnější a krásnější katalog, a  proto je pro nás zpětná vazba velmi důležitá.

Kam dále?