TOVARNA.CZ při návrhu kreativního řešení propagačního materiálu přemýšlí především nad tím, co má sdělovat a komu je určen. Maximalizuje se tak dopad vašeho propagačního záměru na cílovou skupinu.

Produkt vám přináší:

 • graficky ucelené a marketingově promyšlené řešení propagace vašich výrobků a služeb

Produkt obsahuje:

 • tiskové podklady pro tisk či výrobu propagačního materiálu dle požadavků výrobce
 • pokud je TOVARNA.CZ i výrobcem, pak i samotnou realizaci propagačního materiálu

Postup realizace produktu:

1. Seznámení s požadavky

 • Na úvodní schůzce si vyslechneme vaše požadavky, nápady a očekávání od propagačního materiálu. Důkladně se seznámíme s produktem či službou, kterou má materiál propagovat.
 • Společně s Vámi definujeme cílovou skupinu. Porovnáme nabízený produkt s konkurencí.
 • Podle potřeby jsme schopni zrealizovat marketingový výzkum, podle kterého upravíme výsledný propagační materiál.
 • Dohodneme se na celkovém rozsahu prací, termínechceně a podepíšeme smlouvu o dílo.

Rámcová spolupráce

 • Po navázání vzájemné důvěry je možné využít našeho produktu Rámcová spolupráce.
 • Není pak třeba podepisovat na každou zakázku smlouvu a spolupráce se tím urychlí.

2. Návrh maket

 • Na základě dohodnutého zadaní navrhneme formu propagačního materiálu. Může se jednat o klasický letáček či prospekt, ale může jít i o netradiční řešení, např. prospekt s originálním výsekem, speciální předmět apod.
 • Poté vytvoříme grafické návrhy, makety nebo 3D vizualizace.

3. Doplnění fotografiemi

 • Je-li třeba doplnit grafiku fotografiemi, které nedostaneme při zadání, nakoupíme je buďto ve vyzkoušených fotobankách nebo je nafotografujeme sami.

Využijte naši službu Fotografický ateliér!

 • Fotografovat můžeme v našem profesionálně vybaveném fotografickém ateliéru nebo přímo ve vašich prostorách.
 • Poskytujeme veškeré fotografické služby od pořízení fotografií až po vyvážení barev, retušování a kreativní úpravy.

4. Realizace a předání

 • Po schválení návrhů přejdeme k realizaci.
 • Výsledným produktem můžou být buď podklady pro výrobu, pokud si ji zajišťuje zákazník sám, nebo hotový propagační materiál, zajišťuje-li jeho výrobu TOVARNA.CZ.

Jak jste byli spokojeni?

 • Velmi nás zajímá, jaký dopad na cílovou skupinu mělo naše dílo.
 • Budeme proto rádi, když nám poskytnete informace o úspěšnosti propagace.

Propagovat můžete i jinak!