TOVARNA.CZ ví, že reklama má prodávat, a tomu také podřizuje vše ostatní. Snažíme se, aby vaše reklamy, inzeráty nebo billboardy maximálně zasáhly cílovou skupinu.

Produkt vám přináší:

 • graficky nápaditoumarketingově účinnou reklamu

Produkt obsahuje:

 • tiskové podklady pro redakce a tiskárny
 • mezi reklamní materiály patří např. inzeráty, brožury, reklamy, billboardy apod.
 • reklama může mít i formu propagačního videa umístěného na webové stránky

Podívejte se na naše reference k tomuto produktu.

Postup realizace reklamních materiálů

1. Pochopení cíle reklamy

 • Na úvodní schůzce si od vás vyslechneme, co má reklama prodávat, a společně určíme cílovou skupinu.
 • Dohodneme se na celkovém rozsahu prací, termínechceně a podepíšeme smlouvu o dílo.

Rámcová spolupráce

 • Po navázání vzájemné důvěry je možné využít našeho produktu Rámcová spolupráce.
 • Není pak třeba podepisovat na každou zakázku smlouvu a spolupráce se tím urychlí.

2. Průzkum konkurence

 • Při grafickém návrhu zkoumáme, jak nabízí obdobné produkty či služby konkurence, a snažíme se proti ní vymezit.

3. Návrh reklamní kampaně

 • Jedná-li se o součást reklamní kampaně, dohodneme se na jednotlivých krocích kampaně a navrhneme sérii kreativních prvků kampaně, jako jsou inzeráty, billboardy apod.
 • Podle výše uvedeného vytvoříme grafiku, kterou vám budeme předkládat ke konzultacím.
 • Jsme schopni provést marketingový výzkum, kterým prověříme vhodnost navrhovaných grafických koncepcí a řešení.

3. Předání produktu

 • Výsledným produktem jsou podklady pro tisk pro redakce médií či tiskárny.

Jak byla reklama úspěšná?

 • Velice nás zajímá, jaký měla reklama dopad na úspěch vašeho podnikání.
 • Chceme příště vytvořit reklamu ještě funkčnější a  krásnější, zpětná vazba je pro nás tedy velmi důležitá.