TOVARNA.CZ má dobré grafické nápady a umí je realizovat. Využijte toho!

Produkt vám přináší:

 • 100% profesionálního, spolehlivého a loajálního partnera v kreativní oblasti (vizuály reklamních a  marketingových kampaní, grafika tištěných či elektronických publikací, inzerce apod.)
 • rychlé nasazení našich kreativních kapacit

Produkt obsahuje:

 • kreativní grafické práce dle dohody
 • od brainstormingugrafických konzultací přes náčrty nápadů až po finální zpracování tiskových podkladů

Cena

 • cenu si můžete regulovat sami: buď se dopředu dohodneme na rozsahu grafických prací a my určíme cenu, nebo si definujete rozpočet sami a my vám nabídneme, co jsme za tuto cenu schopni vytvořit.

Průběh realizace

1. Mapování požadavků

 • Důkladně společně probereme zadání: co je třeba vytvořit, jaké jsou požadavky na výsledek apod.
 • Definujeme základní cíle navrhovaného kreativního řešení.
 • Dohodneme se na celkovém rozsahu grafických prací, termínechceně a podepíšeme smlouvu o dílo.

Rámcová spolupráce

 • Po navázání vzájemné důvěry je možné využít našeho produktu Rámcová spolupráce.
 • Není pak třeba podepisovat na každou zakázku smlouvu a spolupráce se tím urychlí.

2. Realizace kreativního řešení

 • Způsob realizace vychází především z vašich marketingových požadavků. My se snažíme vždy maximálně přizpůsobit.
 • Předkládáme vám či vašim zákazníkům grafické návrhy k posouzení, upravujeme je dle připomínekpo schválení připravíme podklady pro tisk či výrobu.
 • Neustále máme na mysli stanovené cíle kreativního materiálu a vaši marketingovou strategii. Víme dobře, jak je důležité mít stále na paměti vnímání navrhované grafiky zákazníkem.

Jak jste byli spokojeni?

 • Naším cílem je být pro vás dlouhodobým kvalitním partnerem v oblasti grafiky a marketingu.
 • Neváhejte nám proto prosím sdělit jakékoli připomínky k naší práci. Při příští zakázce pro vás se budeme snažit ještě více.

Co dále?