TOVARNA.CZ dovede navrhnout, vytvořit, spravovat a dále rozvíjet informační systém, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Přesně identifikujeme business procesy ve vaší společnosti i v případě, že vaše zadání je neúplné. Klademe důraz na snadnou ovladatelnost, bezpečnost a rychlost systému. Víme, že v praxi se informační systémy neustále zvětšují, a proto je navrhujeme modularizované a s ohledem na snadnou rozšiřitelnost.

Univerzální řešení a jejich nevýhoda

 • Každý obor podnikání má specifika, ze kterých plynou požadavky na speciální vlastnosti informačního systému, který toto podnikání podporuje.
 • Hotová univerzální řešení v praxi většinou bohužel obsahují množství nežádoucí funkcionalitynepodporují požadované vlastnosti. Rozšiřitelnost hotových řešení bývá rovněž problematická.
 • Pro klienty tedy bývá žádoucí, aby byl navržen informační systém na míru jejich požadavkům.

Řešení na míru

 • TOVARNA.CZ přistupuje ke klientům individuálně a  navrhuje řešení na míru podle jejich potřeb.
 • Věnujeme vám tolik času, kolik je potřeba, a to zejména při úvodní analýze.
 • Jsme schopni identifikovat procesy a závislosti existující ve vaší společnosti, a to i tehdy, jedná-li se o skryté vlastnosti, které nejsou na první pohled zřejmé.
 • Při analýze i realizaci postupujeme podle ověřených a vyzkoušených postupů softwarového inženýrství, které minimalizují nákladyzvyšují efektivitu práce.

Fáze vývoje informačního systému

 • fáze analytická, ve které se připravuje zadání
 • fáze realizační, ve které probíhá samotné programování systému
 • fáze testovací, ve které probíhá testování běh systému na testovacích datech
 • fáze spuštění, ve které systém běží v ostrém provozu nad reálnými daty vaši společnosti

Analytická část vývoje IS

1. Pronikneme do oboru vašeho podnikání

 • Před započetím jakékoliv práce se snažíme co nejvíce proniknout do oboru vašeho podnikání. – Běží zde o to, abychom pochopili business procesy ve vaší společnosti, které mají být podporovány výsledným informačním systémem.
 • Propojení se stávajícími systémyaplikacemi třetích stran pro nás není žádný problém.
 • Víme, že informační systémpředevším práci zjednodušovat. Zjistíme-li, že některé úkoly je možné provádět jednodušeji nebo efektivněji, než je tomu dosud, navrhneme vám příslušná opatření.

2. Sepsání analýzy a zadání

 • Pomocí standardních postupů softwarového inženýrství provedeme prvotní analýzu problematiky.
 • Tato analýza vede k detailnímu popisu procesů a dat, nad kterými bude informační systém pracovat. Zároveň se takto odhalí eventuelní procesy a závislosti, které mohou být skryté a kterých si ani nemusíte být vědomi.
 • Výsledkem analýzy je přesné zadání pro tvorbu informačního systému.
 • Sepíšeme analýzu problematiky, ze které vzejde zadání.Analýzu i zadání společně několikrát zkonzultujeme a  určitě i změníme. Tyto změny „na papíře“ jsou mnohem levnější, než upravování aplikace vytvořené na základě nedostatečného analyzovaní problematiky.
 • Systémy navrhujeme robustněmodularizovaně, což za prvé zvyšuje efektivitu a  rychlost vývoje a za druhé usnadňuje pozdější rozšiřování systému.

3. Návrh GUI

 • Součástí zadání je návrh GUI, kdy opět společně odstraníme případné nesrovnalosti již ve fázi návrhu.
 • Máme zkušenost s tvorbou GUI, která jsou jednoduchá a  přehledná, intuitivně ovladatelnáodolná vůči chybám uživatele.
 • V závislosti na požadavcích na GUI vybíráme vhodné technologie (např. AJAX, Adobe Flex apod.).

4. Termíny a cena

 • Na základě podrobného zadání se dohodneme na ceně a  termínech jednotlivých fází projektu.

Realizace IS

 • Během realizace průběžně dochází k projektovým schůzkám, na nichž vás seznamujeme s průběhem prací.
 • Při těchto schůzkách se může stát, že určíme části aplikace, které bude potřeba upravit, protože i přes veškerou snahu nebude zadání přesné.

Testování

 • Testovací fáze nastane, je-li aplikace hotová a  navázaná na stávající systémy a/nebo existující systémy třetích stran.
 • Před předáním aplikace proběhne interní testování na našich zkušebních datech.
 • Následně vám bude aplikace předána a proběhne otestování z vaší strany. Na toto testování budete mít dostatek času. Případné nesrovnalosti oproti zadání odstraníme, či zapracujeme požadavky na změny.
 • Jsme ochotni vám během testování asistovat, provádět technickou podporukonzultovat případné nejasnosti.

Spuštění

 • Po úspěšném testování je systém nasazen do ostrého provozu nad reálnými daty.
 • Po nasazení do ostrého provozu se vám o systém budeme nadále starat a můžeme ho rozšiřovat podle vašich požadavků.
 • V případě potřeby provedeme vyškolení vámi pověřených pracovníků.
 • S ostrou verzí systému zpravidla udržujeme i verzi testovací/vývojovou, na které paralelně probíhá vývoj a  testování nových modulů, aby nedošlo k ohrožení stability verze ostré.
 • Během ostrého provozu samozřejmě může docházet k chybám a výjimečným situacím. Jsme stále k dispozici, abychom vám tyto problémy pomohli odstranit. Disponujeme nástroji pro efektivní oznamování chybsledování průběhu jejich řešení.