Informační systém především umožňuje interaktivní editaci rozpočtů projektů firmy a jejich tisk pro klienty.

Detail informačního systému

Výpočty

Ve výpočtu finálních cen figurují různé výpočetní vzorce pro různé kategorie položek (lidská práce, materiál, balíčky obsahující více položek různých kategorií apod.). Pro konkrétní zadávání hodnot je možné používat kalkulačky s vzorci, kde se dají odkazovat jednotlivé položky, podobně jako v Excelu.

Struktura a navigace

V projektech a cenících je možné podle různých kritérií navigovat uvnitř několikaúrovňového stromu. Rozpočty je možné kopírovat nebo zadávat ze šablon. Pro rozpočty a ceníky udržuje na serveru adresářovou strukturu, která pracovníkům firmy usnadňuje organizaci pracovních dat.

Další funkce informačního systému

  • Eviduje kontakty na klienty synchronizované s externím systémem
  • Vypočítává z rozpočtů statistické informace a celoroční přehledy
  • Umožňuje plánovat nasazení pracovníků, týmů pracovníků, strojů a dostupnosti pracovníků (dovolené) v kalendářovém zobrazení, zobrazuje kolize
  • Eviduje alokaci výrobních prostředků a pracovníků, jejich vytížení a informace pro daňové účely


Kontaktujte nás

Máte-li zájem o to, abychom vám naprogramovali informační systém kontaktujte nás prosím zde:

E-mail: info@tovarna.cz

Telefon: +420 604 209 876

(Daniel Handl)