TOVARNA.CZ pro vás dokáže provést detailní analýzu vašich webových stránek z hlediska přístupnosti, použitelnosti, návštěvnostiSEO.

Stručný popis služby

Dostanete do rukou závěrečnou zprávu, kde stručně a přehledně shrneme klady a zápory vaší webové prezentace a doporučíme, jak s webem dále naložit. Závěrečná zpráva je podkladem pro další změny a zásahy do stávající webové prezentace nebo pro tvorbu nové webové prezentace.

Nabízené služby analýzy webových stránek

1. Analýza použitelnosti

 • Jsou-li vaše webové stránky použitelné, znamená to, že uživatelé, kteří je navštívili, na nich našli, co hledali, dobře se orientovali a splnili své cíle – prostě si návštěvu webu dobře užili.
 • Analýzou použitelnosti zjistíme, zda vaše webová prezentace tyto nároky splňuje, a navrhneme řešení, jak nedostatky zlepšit.

2. Analýza přístupnosti

 • Přístupné webové stránky se dobře používají lidem s určitým znevýhodněním. Toto znevýhodnění nemusí být jen tělesné, ale i technické.
 • Otázky týkající se přístupnosti stránek jsou například tyto: Jsou vaše webové stránky čitelné i bez obrázků? Dají se ovládat i bez myši? Jsou vaše stránky funkční i bez zapnutého JavaScriptu v prohlížeči?
 • Analýzou přístupnosti zjistíme, zda je vaše webová prezentace přístupná co nejvyššímu okruhu uživatelů.
 • Navrhneme, co změnit, aby přístupná byla.

3. Analýza SEO

 • SEO analýzou vaší webové prezentace zjistíme, jak si stojí ve výsledcích vyhledávaní fulltextových vyhledávačů.
 • Navrhneme optimální řešení pro zlepšení těchto výsledků, tedy i návštěvnosti vašich stránek.
 • Celý proces návrhem optimálního řešení SEO nekončí, ale naopak začíná! Řešení, která navrhneme, umíme zrealizovat.

Přečtěte si více o službě Analýza SEO.

4. Analýza statistik návštěvnosti

 • Pomocí nástrojů pro měření statistik návštěvnosti zanalyzujeme chování návštěvníků na vaší webové prezentaci.
 • Zjistíme, kolik uživatelů vaše stránky navštíví, kolik jich stránky opustí, které stránky jsou uživateli oblíbené a které oblíbené naopak nejsou.
 • Nalezneme slabá místa vaší webové prezentacenavrhneme řešení, jak tyto nedostatky odstranit.

Navržené změny umíme zrealizovat

Nedostatky, které popíšeme v analýze, a  navržené změny, které povedou k jejich odstranění, umíme zrealizovat. Sestavíme vám nabídku na provedení změn vaší webové prezentace.

Postup realizace při analýze

 • Dohodneme se, jestli budeme provádět analýzu celého webu a všech aspektů nebo pouze některý druh analýzy. Podepíšeme smlouvu o dílo, kde definujeme rozsah prací, termínyplatební podmínky.
 • Poté přikročíme k vlastní analýze vašich webových stránek. Maximálně se soustředíme na vaše potřeby a možnosti na Internetu.
 • Na závěr vypracujeme zprávu, ve které sepíšeme všechna doporučení, která podle našeho názoru web posunou k větší úspěšnosti.
 • Pokud si budete přát, můžeme naše doporučení zrealizovat. Rádi vám uděláme nabídku na redesign vaší webové prezentace.