Společnost CECOLEGNO s.r.o. v rámci rozšíření svých služeb potřebovala i redesignovat svůj prezentační web, který by svým potenciálním zákazníkům přinesl veškeré potřebné informace o činnosti a produktech firmy. Výsledek je možné shlédnout na www.cecolegno.com.

Homepage

Prvním krokem bylo poznat podrobně klientovu činnost. Protože se jedná o velmi specifické zaměření činnosti, byla tato konverzace pro další práci na webu velmi důležitá.

Na základě dodaných obsahových podkladů jsme navrhli strukturu webu. Z předcházejícíh analýz a schůzek vznikl grafický návrh webu, který byl následně převeden do HTML. Grafickým oživujícím prvkem je flashová animace na homepage, v níž se animované dřevěné nosné trámy postupně skládají k sobě a vytvoří tak nosnou kostru domu.

Web existuje ve dvou jazykových verzích, české a německé.

Web využívá moduly redakčního systému WebRedie

  • struktura a stránky
  • články
  • dokumenty
  • vyhledávání

Klientovi jsme také navrhli logo.