Klientovi CECOLEGNO s.r.o. jsme navrhli prospekt, který představuje činnost společnosti. Prospekt je zpracován ve velmi netradičním designu, je v něm kladen velký důraz na zobrazení referenčních projektů. Obrázky jsou doplněny informačním textem o společnosti.

Katalog pro CECOLEGNO