Pro společnost CECOLEGNO s.r.o. jsme navrhli firemní logo.

Logo CECOLEGNO

Logo

Klient požadoval jednoduché logo, které bude „postavené ze dřeva“. Jednoduchost je v použití jednoduchého fontu, prvek stříšky splňuje podmínku zobrazení stavby a zelená a hnědá barva navozují atmosféru smrkových lesů.