Pojem "Přístupnost"

Webové stránky se označují jako přístupné, pokud splní určitá, dnes už jasně definovaná, pravidla tvorby přístupného webu. Pravidla přístupnosti byla také vydána jako novela Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Na komerčních stránkách se těmto pravidlům snažíme co nejvíce přibližovat. Jedná se o takové úpravy stránek, které umožní jejich prohlížení i různě znevýhodněným uživatelům. Ať už se jedná o fyzické postižení nebo technickou vybavenost návštěvníka, vždy se stránky musí zobrazovat stejně a návštěvník je musí být schopen ovládat a číst.

Musí se zachovat srozumitelnost a přehlednost, což usnadní navigaci po stránkách. Kód webu by měl být strukturovaný a validní, tj. bez chyb.