Pojem "JavaScript"

JavaScript je programovací jazyk, kterým lze ovládat chování internetového prohlížeče. Webovou stránku lze obohatit skripty v jazyce JavaScript, které dokážou dodat stránce větší efekt, případně další funkcionalitu. Na rozdíl od serverových skriptů (např. PHP) se skripty v JavaScriptu spouštějí ve webovém prohlížeči, tedy na straně klienta.

JavaScript podporují v současnosti všechny hlavní prohlížeče, ačkoliv ne vždy stejně.

JavaScript dokáže mj. manipulovat se strukturou a vzhledem HTML stránky i s prohlížečem samotným, reagovat na události (jako kliknutí myší, změna zaměření grafického prvku, odeslání formuláře…) nebo samostatně komunikovat se vzdáleným serverem, což je základem technologie AJAX.

Existuje množství frameworků, které zjednodušují programování funkcionality v JavaScriptu. Příkladem je framework jQuery, který je využíván ve webových prezentacích od TOVARNA.CZ.

Přečtěte si více o JavaScriptu:

  1. JavaScript. Anglická Wikipedia (en.wikipedia.org), 18.5.2009.
  2. JavaScript – kompletní dokumentace k JS 1.5. Mozilla Development Center (developer.mo­zilla.org).