Pojem "HTML"

HTML (Hypertext Markup Language) je nejpoužívanější jazyk pro sázení webových stránek. Rozšiřuje prostý text o různé struktury jako webové odkazy, seznamy, formuláře, záhlaví, tabulky, obrázky apod. HTML se zapisuje prostřednictvím tzv. „tagů“ v lomených závorkách.

Výběrem vhodných tagů popisuje HTML dokument do určité míry význam (sémantiku) textu a jeho vzhled. V dnešní době je standardem oddělovat od sebe sémantiku a vzhled, přičemž se vzhled specifikuje pomocí kaskádových stylů (CSS) a obsah je formátován tak, aby odpovídal standardu XHTML.

HTML stránku lze obohatit různými dalšími konstrukty. Lze např. ovlivňovat chování webové stránky prostřednictvím klientského skriptovacího jazyka JavaScript, začleňovat do stránky komponenty programů třetích stran (např. komponenty Adobe Flash, Java applety…) a další.

HTML stránky mohou být buďto statické (tj. přenášejí se ke klientovi ze serveru ve stejné formě, v jaké jsou na něm uloženy), nebo mohou být na serveru dynamicky generovány – to je případ interaktivních stránek, tedy webových aplikací, jako jsou např. diskusní fóra, blogy, vyhledávače, portály, elektronické obchody apod.

V současnosti je HTML ve verzi 4.01.

Přečtěte si více o HTML:

  1. HyperText Markup Language. Česká Wikipedie (cs.wikipedia.org), 18.5.2009.
  2. HTML 4.01 Specification – specifikace HTML (angl.). World Wide Web Consortium (www.w3.org).