Pojem "CSS"

CSS (Cascading Style Sheets, kaskádové styly) je jazyk používaný k popisu vzhledu a formátování (stylování) webové stránky ve formátu HTML nebo XHTML. Obecněji lze však CSS použít ke stylování jakéhokoli XML dokumentu.

Webovou stránku lze stylovat různými způsoby, ale běžná praxe je vytvoření CSS souboru, který se připojí k HTML stránce. CSS soubor obsahuje stylesheet, což je množina stylovacích pravidel aplikovaných na elementy webové stránky.

Takto je možné oddělit obsah webové stránky (reprezentovaný samotným XHTML dokumentem) od její prezentace (definované pomocí CSS). K jedné webové stránce je možné připojit více CSS pro různá prezentační média (např. obrazovka, tištěné médium, předčítačka apod.).

V současnosti je doporučovaným standardem verze CSS 2.1. Verze CSS 3 je momentálně ve vývoji. Různé prohlížeče obvykle implementují vlastnosti CSS různě, často přímo chybně, proto mohou tytéž webové stránky v různých prohlížečích nebo v různých operačních systémech vypadat rozdílně.

Přečtěte si více o CSS:

  1. Cascading Style Sheets. Česká Wikipedie, 18.5.2009.
  2. Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification – specifikace CSS 2.1 (angl.). World Wide Web Consortium (www.w3.org).