Podle dodaného grafického návrhu jsme vytvořili novou internetovou prezentaci jednoho z projektů Městské knihovny v Praze. Web podává kompletní informace o tomto projektu, který spojuje literární díla s konkrétními místy na území hlavního města.


Praha jako místo s bohatou literární historií

Městská knihovna slouží Praze nejen jako zásobárna rozličného čtiva, ale také jako pořadatel řady kulturních akcí, ke kterým patří i dlouhodobý projekt s názvem Praha město literatury.

Jeho úkolem je rozšířit povědomí o minulé i současné literární scéně právě v našem hlavním městě. Zastřešuje řadu různých akcí, s nimiž jste se již v ulicích možná setkali na vlastní kůži. Na místech spjatých s konkrétním dílem, či autorem, jsou umístěné plakáty s úryvky knih, či reproduktory, které kolemjdoucím předčítají ukázky z jednotlivých děl.

Nový web

Jako podpora tomuto projektu bylo nutné vytvořit web, který by schraňoval a zpřístupňoval obecné informace a přehled aktuálního dění.

Vzhled této prezentaci dalo grafické studio Dynamo Design. Naší prací je příprava šablon, nasazení Továrního CMS WebRedie, a také přizpůsobení Google mapy potřebám projektu.

Právě tato mapa by měla návštěvníkům stránek ulehčit orientaci v různých akcích nejvíce. V několika úrovních přiblížení je možné si prohlédnout rozložení pořádaných přednášek, či literárních stezek. Podívejte se i Vy, zda se k Vašemu oblíbenému místu neváže významný příběh českého autora!