Pojem "SSL"

SSL (Secure Sockets Layer) je sada kryptografických protokolů zabraňujících útočníkovi odposlouchávat a/nebo modifikovat data přenášená po síti. Dnes používaným nástupcem SSL je TLS (Transport Security Layer). SSL/TLS poskytuje bezpečnost například pro zabezpečený protokol HTTPS – šifrovaný webový protokol HTTP.

Použití zabezpečení pomocí SSL/TLS je různorodé. Typicky se jedná o případy, kdy se přenášejí citlivé informace, jako je heslo během přihlášení do nějakého systému. Zašifrovány mohou být celé relace, pokud se během nich přenášejí citlivá data.

Aktuální verze je 1.2.

Přečtěte si více o SSL:

  1. Transport Layer Security. Česká Wikipedie (cs.wikipedia.org), 18.5.2009.
  2. RFC 5246 – The Transport Layer Security Protocol Version 1.2 – RFC pro TLS. RFC Archive.

Výskyt pojmu