Pojem "JPEG"

JPEG je metoda komprese obrázků vhodná pro kompresi fotografií. Neformálně se tak označují obrázkové formáty, které tuto kompresi využívají. Soubory s příponou JPEG (zkráceně též JPG) jsou v tomto smyslu nejčastěji používaným typem souboru pro fotografie na webu.

Ztrátová komprese

Komprese JPEG je ztrátová (rovněž označované jako JPEG), což znamená, že při uložení pomocí této komprese dojde k určité ztrátě dat. Nastavením kvality JPEG je možné řídit míru této ztráty, ovšem za cenu větší velikosti souboru. V běžném použití však u takových grafických souborů, jakým jsou typicky fotografie, není ztráta dat vizuálně zřejmá.

Vzhledem ke ztrátovosti komprese není možné tento formát používat v aplikacích, kde je nutná přesnost, zejména u vědeckých a medicínských obrázků. V takovém případě je vhodnější formát TIFF.

Progresivní JPEG

Progresivní JPEG (progressive JPEG) je způsob uložení JPEG, při němž jsou data uložena víceprůchodově s postupně se zvyšující kvalitou. Tento způsob je vhodný pro velké obrázky stahované přes relativně pomalé internetové připojení, protože uživatel vidí obrázek, byť v nižší kvalitě, ještě dříve, než se celý obrázek stáhne.

Bezeztrátová manipulace

JPEG se zpravidla vyznačuje možností bezeztrátové manipulace (*lossless JPEG manipulation) *existujícího souboru JPEG, jako jsou ořez nebo rotace o 90 stupňů.

Nevhodnost JPEG

JPEG není vhodný pro obrázky s ostrými barevnými přechody (typicky ikony nebo screenshoty), protože kompresní algoritmus JPEG vytváří na těchto přechodech šum. Vzniklé grafické útvary se nazývají artefakty (artifacts).

JPEG rovněž není příliš vhodný tehdy, pokud obrázek častěji upravujeme a ukládáme, protože se kvalita s každým uložením postupně snižuje.

Jméno

Formátů používajících kompresi JPEG je více (nejčastěji např. JFIF pro fotografie na webu, Exif pro digitální fotografii apod.). Samotná zkratka JPEG označuje organizaci (Joint Photographic Experts Group), která je autorem komprese JPEG.

Přečtěte si více o formátu JPEG:

  1. JPEG. Anglická Wikipedia (en.wikipedia.org), 18.5.2009.