Pojem "Business process"

Business Process Modeling (BPM) v softwarovém inženýrství označuje modelování či reprezentaci procesů probíhajících v realitě nějakého podniku. Model sestává z jednotlivých dílčích procesů (anglicky business process, česky často „business proces“).

Toto modelování je nezbytné pro správný návrh systému programátorem. Pro správnou formulaci modelu je nezbytné správné rozpoznání procesů: tedy zejména aktérů, zpracovávaných dat, vztahů k jiným procesům, různých podmínek apod.

Samotné modelování je realizováno různými diagramy (business process diagram, data-flow diagram, vývojové diagramy, Ganttova tabulka, use-case diagramy apod.).

Přečtěte si více

  1. Business process modeling. Anglická Wikipedia (en.wikipedia.org), 18.5.2009.

Výskyt pojmu