Oficiální stránky kampaně „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní" umožňující uživatelům soutěžit s jejich mutlimediálními soubory.

Homepage

Klient

Organizátor soutěže Česká rada dětí a mládeže je organizací zaštiťující sdružení zajišťující mimoškolní činnosti dětí a mládeže.

Cíl

Vytvoření prezentace s funkčností sdílení multimediálních souborů a grafické zpracování vzdělávací kampaně se zaměřením na danou cílovou skupinu.

Popis řešení

Celý web musel být zpracován především graficky tak, aby jej navštívilo co nejvíce mladých lidí, přesto bylo potřeba dodžet layout ovládacích prvků tak jak jsou uživatelé zvyklí na jiných stránkach s multimediálními soubory.

Funkčnost ukládání a přehrávání multimediálních souborů je dnes v intenetovém světě stejně potřebnou jako snadné spravování vzniklé databáze – obojího bylo dosaženo rozšířeným administračním systémem WebRedie

V současné době jsou webové stránky nefunkční, protože byla ukončena kampaň, pro kterou byly vytvořeny. Můžete si alespoň prohlédnout náhledy stránek: