Jedná se o interní TOvární sysTEM. Aplikace souhrnně spravuje evidenci klientů a fakturaci našich projektů.

Cach flow

Aplikace mimo jiné zahrnuje:

 • evidenci klientů
 • evidenci projektů
 • projekty se dělí na úkoly – jasně ohraničené jednotky práce
  • úkol se přiřazuje pracovníkovi, který je zodpovědný za jeho splnění
   • splněné úkoly jsou hodnoceny manažery, což motivuje zaměstnance k vyšším výkonnům
  • mezi úkoly je možné definovat závislosti (např. první je nutné design webu navrhnout, pak vytvořit a až poté nařezat)
 • evidenci práce na projektech s přesností na minuty (časometr)
  • tato evidence slouží pro klienta jako přehled odvedené práce k rámcové smlouvě
 • správa požadavků (anglicky issue tracking, popř. bug tracking)
  • klienti mohou do Totemu zadávat požadavky na úpravy svých projektů
  • je-li požadavek schválen oběma stranami, mění se požadavek na úkol a začne se na něm pracovat
 • pracovní kalendář umožňuje zaměstnancům definovat si vlastní pracovní dobu
  • je možné jím naplánovat návštěvu lékaře, dovolenou, nebo třeba teambuildingovou akci
  • díky tomu Totem i manažer přesně ví, kdy bude zaměstnanec pracovat
 • plánování práce
  • dle existujících úkolů a pracovního kalendáře továrníků dokáže Totem vytvořit optimální plán práce
   • bere v úvahu priority úkolů, termíny, vztahy mezi úkoly (práce na úkolu B může započít až po dokončení úkolu A).
   • z evidence všech potřebných dat dokáže Totem informovat manažery o tom, zda a jak se stíhají termíny
 • evidenci jiných, než pracovních nákladů k projektům
 • fakturace projektů a práci s fakturami
  • zálohové faktury
  • řádné faktury
  • storna
  • automatické zpracování plateb k fakturám
  • hlídání splatností faktur s rozesíláním upozornění klientům
 • správa webhostingů
 • správa domén
  • automatické prodlužování registrace domén
 • cashflow
  • odeslané (nezaplacené) faktury
  • odhady projektů
  • výplaty zaměstnancům a fakturantům
  • fixní a jiné náklady (např. provoz serverů)
 • detailní přehledy a statistiky
  • přehled projektů
   • kolik A kým se na projektu odpracovalo
   • finanční bilance (příjmy – náklady)
   • kolik už bylo vyfakturováno klientovi, zbývá
  • statistika pracovníka
   • celková odpracovaná pracovní doba, průměrná měsíční, podíl oprav vlastních chyb
   • hodnocení dokončených úkolů, průměrně za měsíc
   • reálná hodinová sazba a její vývoj (plat / odpracovaný čas)
 • komplexní správa uživatelů
  • uživatelé se dělí do několika rolí, které se liší úrovní přístupu:
   • manažer
   • zaměstnanec (vývojář) – zadávání řádků časometru, práce s úkoly, nastavení vlastní prac. doby
   • klient – přehled vlastních projektů a zadávání požadavků
   • díky granularitě uživatelských práv je velmi snadné vytvořit uživatelskou roli „na míru“
  • uživatelům je možné nastavit pevný plat nebo hodinovou sazbu

Čas potřebný na tyto administrativní činnosti se po zavedení systému zkrátil na cca desetinu.Kontaktujte nás

Máte-li zájem o to, abychom vám naprogramovali informační systém kontaktujte nás prosím zde:

E-mail: info@tovarna.cz

Telefon: +420 604 209 876

(Daniel Handl)

Dodané služby